Som en del av et statssøttet britisk forskningsprosjekt har Nissan nylig  gjennomført den lengste og mest avanserte autonome kjøreturen for en selvkjørende bil i Storbritannia noensinne. 

HumanDrive er navnet på forskningsprosjektet som har pågått siden juli 2017. Formålet har vært å utvikle autonom kjøreteknologi som skal simulere kjørestilen til et ekte menneske, slik at kjøreturen oppleves så komfortabel, effektiv og trygg som overhodet mulig. 135 personer har vært involvert i prosjektet bestående av ansatte fra Nissan samt fra ni andre samarbeidspartnere. Det har vært ledet av ingeniører fra Nissans forskning- og utviklingsavdeling i Cranfield, England.

Rekorden består i en 368 kilometer lang kjøretur fra Cranfield til Sunderland, hvor Nissan har sin bilproduksjon i England. Bilen, en spesialbygget Nissan LEAF, har gjennomført kjøreturen uten at noen menneskehender har måttet bryte inn, til tross for til dels krevende forhold underveis. Vekslende veikvalitet langs både motorvei og småveier, komplekse rundkjøringer, veier uten stiplelinjer, veimerking eller midtskille-linjer har ikke vært noen hindring for den svært avanserte bilen.

Takket være 8 laserskannere, 7 kameraer, 1 radar, 6 autonom kjøre-hjerner og 2 bil-hjerner og GPS klarer den elektriske bilen å gjennomføre kjøreturer som om den skulle vært styrt av en levende person. Systemene setter opp en persepsjon av omgivelsene og på bakgrunn av dette, kan systemene avgjøre hvor det skal manøvrere bilen. Det bidrar også med verdifull data til kunstig intelligens som kontinuerlig lærer hvordan bilen skal kjøre.

Prosjektet har mottatt støtte fra britiske myndigheter gjennom senteret for tilkoblete og autonome kjøretøyer (CCAV) og Innovasjon UK i tillegg til de andre samearbeidspartnerne. Totale forskningsmidler beløper seg til nærmere 147 millioner kroner (13,5 millioner pund). Et av hovedmålene har vært å utvikle et avansert autonomt kjøretøy-system, som sikrer at fremtidige autonome systemer kan skape en komfortabel og gjenkjennelig kjøreopplevelse på veien mot en mer tilkoblet og autonomy framtid.

Gjennom testperioden har forskningsteamet tatt med seg meget viktige praktiske erfaringer fra ulike scenarioer en kan oppleve på veien med andre biler. Det innebærer blant annet unnamanøver, filskifte og stopp og igangsetting der det er behov for det. Totalt er det gjennomført 20 000 km autonom-testkjøring gjennom 30 måneder med forskning. Det har generert 37 000 linjer med koder og 4 millioner gigabyte med data som er samlet inn. 360 deltagere har bidratt til å lære menneskelig kjøreoppførsel. Dette har avstedkommet seks patentsøknader.

Den andre delen av HumanDrive-prosjektet vurderte hvordan maskinlæring av kunstig intelligens-teknologier kan forbedre brukeropplevelsen og passasjerkomforten til tilkoblede og autonome kjøretøyer. Pilotkjøretøy testet på lukkete områder utstyrt med kunstig intelligenssystemer utviklet av Hitachi Europe Ltd, muliggjør maskinlæring i sanntid. Ved å samle data fra tidligere oppståtte trafikkscenarier og løsninger på disse, kan den bruke den tillærte erfaringen til å håndtere lignende scenarier i fremtiden best mulig. Det kan for eksempel være løsning for hvordan kjøre forbi en stillestående hindring i veien på en mest hensiktsmessig måte. Denne teknologien er grundig testet ut i prosjektet.

HumanDrive har også bidratt med forskning på avansert cyber-sikkerhet i autonome biler. Det ble testet ut metoder for å ivareta sikkerheten til autonome biler og undersøkt hvilken innvirkning slike kjøretøy har på transportsystemet.

Nissan tar med seg erfaringene fra dette forskningsprosjektet i utformingen av sine kommende autonome kjøreløsninger. I dag er førerassistansesystemet ProPILOT tilgjengelig i modeller som LEAF, Qashqai og X-Trail. Det kan assistere med både styring, akselerasjon og bremsing av bilen under gitte forhold. Det bidrar blant annet til å optimalisere utslipp ved køkjøring. Videre er det med på å redusere stressnivå og utmattelse for fører samtidig som sikkerheten økes.

Følgende deltok i HumanDrive-forskningsprosjektet med sin ekspertise:

  • Nissan. Ledende partner og ledende på utvikling av autonome kjøretøy

  • Hitachi. Kunstig intelligens for å bidra med menneskelig kontroll og oppfatning

  • University of Leeds. Forståelse av mennesklig kjøring og søken mot autonome kjøretøy samt utvikling av risiko-oversikt

  • Connected Places Catapult (CPC). Prosjektledelse, kommunikasjon og markedsaktivitet, formidling og sikkerhetsaspektene ved prosjektet

  • HORIBA MIRA. Stilte med testanlegg samt støttet opp under sikkerheten

  • SBD Automotive. Cyber-sikkerhetsstøtte samt studier av autonom Human machine Interface (HMI) – grensesnittet mellom menneske og maskin

  • Cranfield University. Tilbyder av testanlegg og støtte ved autonom kjøring

  • Atkins Ltd. Forsyner av rammeverk for cyber-sikkerhet

  • Aimsun Ltd. Studier av autonome kjøretøyers innvirkning på transportsystemet

  • Highways England. Forståelse av behovet for infrastruktur ved udvikling av autonome kjøretøyer