I den krevende tiden med COVID-19-viruset har Nissan besluttet å utnytte produksjonsanleggene til å produsere diverse helseutstyr. I tillegg til dette har man i en rekke ulike land i Europa begynt å låne ut et stort antall biler til helseformål og helsepersonell.  

Vi opplever alle en tøff tid i disse dager med pandemiens enorme påvirkning. I en tid der Nissan av hensyn til situasjonen har måttet innstille produksjonen ved våre fabrikker inntil videre, har vi tatt i bruk de samme anlegg for å produsere helseutstyr.

Rent konkret betyr dette at en gruppe frivillige ved Sunderland-fabrikken har igangsatt produksjon av visirer som kan benyttes som smittevern-utstyr til bruk for dem som jobber i frontlinjen mot viruset. 100 000 slike visirer skal produseres ukentlig ved fabrikken i England. Disse gjøres tilgjengelig for britiske helsemyndigheter.

«Det er gledelig å kunne gi vårt bidrag til helsemyndighetene ved å produsere disse visirene. Våre ansatte er eksperter på logistikk og på det å sette opp en effektiv forsyningskjede, og naturligvis var det ikke vanskelig å finne frivillige blant de permitterte ansatte som er villig til å stille opp på dette tiltaket», sier Adam Pennick, produksjonsdirektør ved Sunderland-fabrikken.

I tillegg til dette har Nissan også startet opp produksjon av nødrespiratorer ved produksjonsanlegget i Barcelona i Spania. Respiratoren er utviklet av ingeniører ved QEV Technologies i samarbeid med Nissan, sykehuset de Sant Pau og teknologisenteret Eurecat, og den innehar internasjonale spesifikasjoner til bruk i hele verden i kampen mot koronaviruset COVID-19.  Respiratoren har allerede blitt godkjent av spanske helsemyndigheter og har blitt testet ved sykehuset IIB Sant Pau med gode resultater.

«Allerede ved utbruddet av dette viruset antok vi det ville bli utfordringer med å få hjelp ut til hele verden, kanskje særlig for de land hardt rammet av COVID-19 med mangel på respiratorer, men med dette kan vi forhåpentligvis bidra til å bedre situasjonen», sier Miguel Valldecabres, som er CEO ved QEV Technologies.

«Vi ved sykehuset Sant Pau støtter dette initiativet i kampen mot viruset. Vi tror det er nødvendig for å bistå land i virkelig nød, sier Dr. José M. Guerra», som er koordinator for prosjektet.

Q-Vent-respiratorene er denne uken i produksjon ved Nissans drivverk-fabrikk i Barcelona med et antall på 180 enheter om dagen, avhengig av etterspørselen.

Utover dette bestreber Nissan seg på å bidra lokalt i en rekke ulike land ved å låne ut tilgjengelige biler til ulike helseformål for å bidra i kampen mot pandemien. I Sverige lånes det ut 100 biler til hjemmesykepleiere i deres arbeid. I Italia har den lokale Nissan-avdelingen lånt ut en flåte på 240 biler til sivilforsvaret til bruk ved transport av medisiner og materialer. I Frankrike er det så langt lånt ut 12 biler til ulike helseorganisasjoner og flere ser på muligheten for å kunne bidra med lignende løsninger i kampen mot COVID-19.