Året vi har lagt bak oss ga et rekordstort salg av elektriske personbiler i Norge. Men også el-drevne varebiler skjøt salgsmessig fart gjennom 2019 med en total salgsøkning på 13,7 %. Helt i front dominerer Nissan e-NV200.

Allerede i 2010 brøt Nissan en barriere ved å være den første bilprodusenten i verden som iverksatte en masseproduksjon av elbil med modellen LEAF. Bilen ble raskt en pioneer og satte en helt ny standard for folk flest sin oppfatning av elbiler. Den er siden blitt verdens mest solgte elbil med mer enn 430 000 eksemplarer utlevert globalt.

I 2014 elektrifiserte Nissan modellen NV200, som derav fikk modellnavnet e-NV200. Bilen er tilgjengelig som personbil med inntil sju seter i tillegg til å være en nullutslipps varebil. I 2018 fikk e-NV200 40 kWt batteripakke, noe som økte rekkevidden til klasseledende 200 km, i henhold til WLTP-normen. Kort leveringstid og mulighet for hurtiglading i kombinasjon med den gode rekkevidden gjør modellen svært attraktiv i det elektriske varebilmarkedet.

Til sammen 1134 e-NV200 varebil ble solgt i 2019, noe som tilsvarerer en markedsandel på 56,4 %. Det er en nesten dobling fra de 579 e-NV200 varebil som ble solgt i 2018. Totalt ruller det nå rundt 3200 e-NV200 varebil i Norge. Elbil er et satsingsområde for Nissan, og det gjelder også for varebiler.

Sist høst kom det i stand en støtteordning fra Enova som et ekstra insentiv for å få næringslivet til å velge nullutslipp varebiler. Dette i kombinasjon med alle de andre insentivene som eksisterer for elbil både lokalt og nasjonalt, i tillegg til betydelig lavere driftskostnader og servicekostnader, gjør elektriske varebiler attraktive også for stadig flere deler av næringslivet. Det er dermed ventet at det elektriske varebilmarkedet vil fortsette å vokse videre inn i 2020.